Η Φιλοσοφία:

Κάθε ρούχο, κάθε αντικείμενο πρέπει να διηγείται μια ιστορία με αρχή, μέση και τέλος.

Βιωσιμότητα στην μόδα:

Η βιομηχανία της μόδας παγκοσμίως συμβάλει στην ρύπανση του πλανήτη, στην κατασπατάληση των ενεργειακών κι όχι μόνο, πόρων και κατ’ επέκταση στην κλιματική αλλαγή σε εντυπωσιακά μεγάλο ποσοστό. Η βιωσιμότητα στην μόδα είναι η προσέγγιση εκείνη που επιδιώκει  την μικρότερη δυνατή σπατάλη των υλικών κι ενεργειακών πόρων, αλλά και την ανακύκλωση.

Στο L’amour et l’ âme Atelier υποστηρίζουμε αυτήν την προσέγγιση, γι’  αυτό οι συλλογές μας είναι μικρές και τα ρούχα μας είτε κατασκευάζονται κατόπιν παραγγελίας είτε σε πολύ περιορισμένα κομμάτια.  Δεν μένει τίποτα ανεκμετάλλευτο και ο,τι δεν μπορεί να αξιοποιηθεί ανακυκλώνεται.

Η προσέγγιση αυτή εξασφαλίζει την  υψηλότερη ποιότητα και την αποκλειστικότητα των προϊόντων μας.

Philosophy:

Every garment, every object is the narration of a story.

Fashion sustainability:

It is proven that fashion industry is one of the most wasteful industries in the planet and therefore contributes to the climate change phenomenon. Sustainability in fashion is the approach in fashion that demands the smallest possible waste of material and resources.

 

L’amour et l’ âme Atelier   is supporting and follows this approach in fashion by producing small collections, and each product either is produced after being ordered either is produced in very small numbers. Everything is used and anything that is not is being recycled.

This way we also ensure the exclusivity and the quality of our products.